myle-pospay-121.jpg

Jak myśleć konstruktywnie?

Osoby, które myślą negatywnie, koncentrują się wyłącznie na negatywnych aspektach siebie i świata. Z badań naukowców wyciągnięto wnioski, że obie skłonności mimo, że są różne, to są ze sobą bardzo mocno powiązane.

komunikacji-pospay-966.jpg

O komunikacji

Istnieją tylko dwa sposoby mówienia rzeczy: dobre albo złe. Do każdego należy wybór trybu w którym będzie mówił i komunikował się z otoczeniem. Więc dbać o swoje słowa, aby nikt nie został przez nie skrzywdzony.